تمیز کننده انژکتور و افزایش اکتان نانو کارپاور

فناوری نانو
قیمت محصول : ۱۱۰۰۰۰ تومان با ۹٪ مالیات : ۱۱۹۹۰۰ تومان
ویژگی ها و توضیحات

- تمیز کننده انژکتور
- تمیزکننده سوپاپ ها
- افزایش عدد اکتان بنزین
- کاهش مصرف سوخت
- افزایش قدرت موتور
- افزایش عمر مفید موتور
- بدون الکل و نفت سفید

نحوه مصرف:
محتویات محصول را داخل باک بنزین بریزید.
هر بطری ۲۵۰cc برای ۳۰۰۰ کیلومتر کارکرد اتومبیل کافی است.
خارج از دسترس کودکان نگهداری شود.
در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد.