واکس داشبورد خودرو نانو

فناوری نانو
قیمت محصول : ۸۱۰۰۰ تومان با ۹٪ مالیات : ۸۸۲۹۰ تومان
ویژگی ها و توضیحات

- جلوگیری از ترک خوردگی
- جلوگیری از تغییر رنگ داشبورد
- تقویت بافت پلیمری
- تخلیه الکتریسیته ساکن از سطح داشبورد
- تمیز کننده و براق کننده
- جلوگیری از جذب گرد و غبار
- جلوگیری از انعکاس نور در سطح داشبورد


نحوه مصرف:
ابتدا گرد و غبار داشبورد را با یک دستمال پاک نمایید.
تمیزکننده داشبورد را بر روی سطح اسپری کرده و با کمک یک دستمال، سطح را تمیز نمایید.