Tag Archive: سیب

ضد یخ

ضد یخ از آب مقطر تشکیل شده است و اتیلن گلیکون ماده بعدی این محلول است که اتیلن گلیکون است که باعث ......

اتومبیل های نخستین

اولین اتومبیل در سال 1860میلادی توسط اتي ين لونوار که بلژیکی بود ساخته شد و موتور آن احراقی بود همچنین بعد از آن ......